obchodné podmienky / poštovné

Poštovné

 

V prípade, že sa objednaný tovar nenachádza na sklade, objednaný tovar zasielame najneskôr do 5-tich pracovných dní od dňa prijatia objednávky.

Tovar, ktorý váži do 15kg je oveľa výhodnejšie zasielať Slovenskou poštou.

 

Doručenie Slovenskou poštou ( do 3 - roch pracovných dní):

Pri objednávke do 80eur na poštu: poštovné 3,49eur

Pri objednávke do 80eur na adresu: poštovné 4,50eur

Pri objednávke od 80eur : poštovné zdarma

 


 

 

Doručenie kuriérom Slovenská pošta (do 2 - pracovných dní):

Pri objednávke do 120eur - poštovné 6,90eur

Pri objednávke nad 120eur - poštovné zdarma

 


 

Pri väčších odberoch robíme aj rozvoz. V prípade záujmu nás kontaktujte.
 

Následky neprevzatia dobierky

 


Odoslaním objednávky v systéme internetového obchodu www.preautoservis.sk kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.preautoservis.sk je táto zmluva záväzná pre obe zúčastnené strany.

 

Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

 

Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí škodu internetovému obchodu www.preautoservis.sk

 

Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

 

Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká je vyčíslená  v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty  v nasledovnej výške :


- poštovné a doplatné poštovného vo výške 5,90 €

- balné vo výške 3,- €

- náklady na administratívu vo výške 5 €


Spolu je výška zmluvnej pokuty - 13,90 €.


Zmluvnú pokutu požadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná zákazník bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

 

V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.

 

Obchodné podmienky

 

I. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, obyčajne 1 - 4 pracovných dní v Slovenskej Republike.

Objednávky expedujeme (pripravíme, zabalíme a odovzdáme kuriérovi alebo zamestnancovi pošty) maximálne do 24 hodín od objednania v pracovných dňoch, ak je tovar skladom. Pod expedíciou tovaru rozumieme čas, kedy zabalení balík preberajú od nás doručovacie spoločnosti.Až potom sa počíta čas na doručenie Vašej zásielky a to podľa zmluvných podmienok jednotlivých prepravných spoločností (Slovenská pošta - 3 až 5 pracovné dni, kuriér Slovenská pošta - 1 pracovný deň).

Objednávky prijaté do 12 hodiny sú expedované (pripravené, zabalené a odovzdané kuriérovi alebo zamestnancovi pošty) v pripade dostupnosťi tovaru ešte v ten istý deň.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu alebo na pobočku Slovenskej pošty. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci cez partnerov Slovenská pošta. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad-faktúru, doklad o zaplatení treba vyžiadať od doručovacích spoločností - Slovenská pošta.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru a poškodenie zavinené Slovenskou poštou.

 

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu prepravy:

 

Doručenie Slovenskou Poštou - od 3 do 5 pracovných dni od našej expedície

 

pri celkovej hodnote objednávky do 80 EUR je poštovné 3,49 EUR

pri celkovej hodnote objednávky od 80 EUR je poštovné zdarma


Balík si môžete vyzdvihnúť na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.


Doručenie kuriérom Slovenskej pošty - do 1 pracovného dňa od našej expedície

 

pri celkovej hodnote objednávky do 20 EUR je poštovné 7.90 EUR

pri celkovej hodnote objednávky od 20 EUR do 120 EUR je poštovné 5.90 EUR

pri celkovej hodnote objednávky nad 120 EUR je poštovné zdarma

 

V cene poštovného je zahrnuté aj balné!

 

II. Platba za tovar

1. Podporované spôsoby platby

a.) Dobierka

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra.

b.) V hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

Nie je možná platba bankomatovou kartou.

III. Stornovanie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expediciou.

Kupujúci môže objednávku stornovať len mailom na jakum.jankubacka@gmail.com. V prípade stornovania už expedovanej objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť poplatok za poštovné a to v plnej výške podľa tarify prepravných spoločností, náklady na spätnú prepravu a režijné náklady spojené s balením zásielky.

 

IV. Zodpovednosť za škody na tovare, záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína bežať prevzatím veci kupujúcim.

Ak objednaný tovar bez udania dôvodu neprevezmete, ktorý ste nestornovali do 12 hodín, bude Vám účtovaná suma 13,90 €.

Záruka - 1. 4. 2004 vstúpila do platnosti novela Občianskeho zákonníka, ktorá predlžuje záručnú lehotu u spotrebného tovaru zo šiestich mesiacov na dva roky, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. Záručná doba všetkým osobám, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny výrobca.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kuriérskou službou Slovenskej pošty,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,

- za poškodenie zásielky zavinené poštou a kuriérskou službou Slovenskej pošty,

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.